PONUKA SLUŽIEB


OSTATNÉ


KALENDÁR


Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne

ČLÁNKY


O NÁS


Sme spoločnosť zaoberajúca sa najmä poskytovaním ekonomických služieb a to už od roku 2001. Ponúkame vedenie jednoduchého účtovníctva (JÚ), podvojného účtovníctva (PÚ), mzdovej a personálnej agendy (MaP) a množstvo ostatných či doplnkových služieb, ktoré nájdete na našich stránkach.
Pracujeme externým spôsobom v našich priestoroch. Používame rôzne dostupné softvérové vybavenie od známych spoločností, ale prevažne pracujeme na systémoch klient/server na diaľku, alebo prostredníctvom terminálového pripojenia. Takéto riešenia poskytujeme našim klientom od návrhu, až po realizáciu v rámci zefektívnenia interných procesov.
Našimi prioritami sú kvalita, spoľahlivosť, komplexnosť, diskrétnosť, individuálny prístup.
V prípade, že prejavíte záujem o niektoré nami poskytované účtovné, alebo ostané služby, neváhajte nás kontaktovať prostredníctvom kontaktného formulára a dohodnite si s nami ďalší postup, prípadne osobné stretnutie.

AGENDA


Jednoduché účtovníctvo


- vedenie peňažného denníka
- vedenie pokladničnej knihy
- evidencia pohľadávok a záväzkov
- evidencia majetku
- evidencia DPH
- daňové priznania pre DPH
- kontrolný výkaz DPH
- súhrnný výkaz DPH
- výstupy podľa požiadaviek klienta
- spracovanie ročnej účtovnej závierky
- daňové priznanie k dani z príjmov FO

- elektronická komunikácia
- konzultácie a poradenstvo

27/08/2017

MK SERVICE

viac

Podvojné účtovníctvo


- vedenie hlavnej knihy
- kniha pohľadávok a kniha záväzkov
- vedenie pokladničnej knihy
- evidencia majetku
- evidencia DPH
- daňové priznanie pre DPH
- kontrolný výkaz DPH
- súhrnný výkaz DPH
- výstupy podľa požiadaviek klienta
- spracovanie ročnej účtovnej závierky
- daňové priznanie k dani z príjmov PO

- elektronická komunikácia
- konzultácie a poradenstvo

27/08/2017

MK SERVICE

viac

Mzdy a personalistika


- výpočet miezd zamestnancom
- vedenie personálnej agendy
- prihlášky a odhlášky pracovníkov do Sociálnej poisťovne
- prihlášky a odhlášky pracovníkov do zdravotných poisťovní
- odosielanie výkazov do Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
- ročné zúčtovanie dane zamestnancom
- potvrdenia o zrazených preddavkoch
- mzdové listy
- evidenčné listy dôchodkového zabezpečenia

- elektronická komunikácia
- konzultácie a poradenstvo

27/08/2017

MK SERVICE

viac

Ostatné služby


- automatizované spracovanie dokladov GOLD PRÉMIUM
- poradenstvo v oblasti daní
- zastupovanie klientov pri styku s inštitúciami ZP, SP, FS
- transférová dokumentácia
- knihy jázd
- zostavenie interných smerníc
- skenovanie účtovných dokladov GOLD PRÉMIUM
- zálohovanie a archivácia dát
- iné administratívno-technické služby

- počítače a kancelárska technika Technológie
- spotrebný materiál pre kancelárie

27/08/2017

MK SERVICE

viac

CENNÍK


Cena za poskytované služby závisí od veľkosti agendy, množstva účtovných dokladov a rozsahu poskytovaných služieb. Cenu tvoríme s ohľadom na individuálne požiadavky klienta. Väčšina našich klientov využíva paušálne balíky. Rozsah poskytovaných služieb a výsledná cena bude po dohode uvedená v zmluve. V prípadoch keď nastane podstatná zmena rozsahu poskytovaných služieb počas preibehu ich poskytovania v rámci účtovného obdobia, po dohode strán upravíme cenu dodatkom k zmluve. V prípade individuálnej potreby, alebo objednávky na dodanie jednorázových služieb nad rámec zmluvy, tieto služby budú účtované samostatne.


Jednoduché účtovníctvo
Počet položiek neplatiteľ DPH platiteľ DPH
od 1 do 100 65 € 80 €
od 101 do 200 150 € 170 €
od 201 do 300 230 € 260 €
od 301 do 400 320 € 350 €
od 401 do 600 450 € 480 €
od 601 do 1000 730 € 770 €

Podvojné účtovníctvo
Počet položiek neplatiteľ DPH platiteľ DPH
od 1 do 100 80 € 100 €
od 101 do 200 170 € 190 €
od 201 do 300 260 € 280 €
od 301 do 400 350 € 370 €
od 401 do 600 480 € 500 €
od 601 do 1000 770 € 800 €

Mzdy a personalistika
Výpočet mzdy za zamestnanca (HPP, dohoda) 1 až 5 zamestnancov 10,00 €
Výpočet mzdy za zamestnanca (HPP, dohoda) 6 až 10 zamestnancov 9,50 €
Výpočet mzdy za zamestnanca (HPP, dohoda) 11 až 25 zamestnancov 9,00 €
Výpočet mzdy za zamestnanca (HPP, dohoda) 26 až 50 zamestnancov 8,00 €
Výpočet mzdy za zamestnanca (HPP, dohoda) 51 až 250 zamestnancov 7,00 €
Ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti za zamestnanca (nad 50 inividuálne) 16,50 €
Mesačné výkazy, prihlášky, odhlášky (SP, ZP, DÚ) 5,50 €

Daňové priznannia a účtovné závierky
FO typ A 40 €
FO typ B (paušálne výdavky, preukázateľné výdavky) od 50 €
Účtovná závierka v jednoduchom účtovníctve 33 €
PO - Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby 150 €
Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve (výkaz ziskov a strát, súvaha, poznámky) 99 €
Daň z motorových vozidiel (za jedno vozidlo) 10 €
Daňové priznanie DPH (evidencia a priznanie) 16,50 €

Ostatné služby
Naskenovanie účtovných dokladov, mzdových agiend a iných listinných dokumentov od 0,04 €
Spracovanie údajov, vyťaženie dát z naskenovaných dokumentov, .pdf a export od 0,55 €
Prístup k webovým službám na 12 mesiacov (á 7€/mesiac) BRONZE 84 €
Prístup k webovým službám na 12 mesiacov (á 10€/mesiac) SILVER 120 €
Prístup k webovým službám na 12 mesiacov (á 15€/mesiac) GOLD 180 €
Prístup k webovým službám na 12 mesiacov (á 20€/mesiac) PRÉMIUM 240 €
Programovanie, tvorba webových stránok, ostatné služby IT indiv.