Užitočné pomôcky

 

Výpočet cestovnej náhrady


Jednoduchá kalkulačka pre výpočet cestovnej náhrady pri použití súkromného motorového vozidla.

Overenie IČ DPH


Vynikajúca pomôcka na overenie platnosti IČ DPH pre subjekty registrované pre daň v rámci štátov EU.