Podvojné účtovníctvo


- vedenie hlavnej knihy
- kniha pohľadávok a kniha záväzkov
- vedenie pokladničnej knihy
- evidencia majetku
- evidencia DPH
- daňové priznanie pre DPH
- kontrolný výkaz DPH
- súhrnný výkaz DPH
- výstupy podľa požiadaviek klienta
- spracovanie ročnej účtovnej závierky
- daňové priznanie k dani z príjmov PO

- konzultácie a poradenstvo