Ostatné služby

- poradenská a konzultačná činnosť 
- zastupovanie klientov pri styku s inštitúciami ZP, SP, DÚ
- knihy jázd  
- registratúrne poriadky 
- skenovanie účtovných dokladov  
- zálohovanie a archivácia dát  
- a iné administratívno-technické služby

- zakladanie spoločností  
- konverzia základného imania na euro 


- kancelárska technika

- spotrebný materiál pre Vašu kanceláriu