Mzdy a personalistika

- výpočet miezd zamestnancom 
- vedenie personálnej agendy 
- prihlášky a odhlášky pracovníkov do Sociálnej poisťovne  
- prihlášky a odhlášky pracovníkov do zdravotných poisťovní 
- odosielanie výkazov do Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
- ročné zúčtovanie dane zamestnancom, potvrdenia o zrazených preddavkoch  
- mzdové listy  
- zápočty odpracovaných rokov 
- evidenčné listy dôchodkového zabezpečenia