Jednoduché účtovníctvo


- vedenie peňažného denníka
- vedenie pokladničnej knihy
- evidencia pohľadávok a záväzkov
- evidencia majetku
- evidencia DPH
- daňové priznania pre DPH
- kontrolný výkaz DPH
- súhrnný výkaz DPH
- výstupy podľa požiadaviek klienta
- spracovanie ročnej účtovnej závierky
- daňové priznanie k dani z príjmov FO

- konzultácie a poradenstvo