Cenník

Nižšie uvedené ceny sú orientačné. Presné stanovenie ceny závisí od Vami požadovaných služieb, množstva účtovných dokladov a veľkosti agendy. Konečná cena bude po dohode zmluvných strán s prihliadnutím na individuálne potreby klienta uvedená v zmluve. Orientačný výpočet ceny za účtovné služby nájdete tu.


Uvedené ceny sú bez DPH 20%.


JÚ - paušál PÚ - paušál
Počet položiek neplatiteľ DPH platiteľ DPH neplatiteľ DPH platiteľ DPH
od 0 do 100 65 € 80 € 80 € 100 €
od 101 do 200 150 € 170 € 170 € 190 €
od 201 do 300 230 € 260 € 260 € 280 €
od 301 do 400 320 € 350 € 350 € 370 €
od 401 do 600 450 € 480 € 480 € 500 €
od 601 do 1000 730 € 770 € 770 € 800 €

JÚ - položky PÚ - položky
- neplatiteľ DPH platiteľ DPH neplatiteľ DPH platiteľ DPH
- 0,60 € 0,70 € 0,80 € 1,00 €

Mzdy a personalistika
Výpočet mzdy za zamestnanca (hlavný pracovný pomer) 10,00 €
Výpočet mzdy za zamestnanca (dohody) 10,00 €
Ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti za zamestnanca 16,50 €
Mesačné výkazy, prihlášky, odhlášky (SP, ZP, DÚ) 5,50 €

Daňové priznania
FO typ A 40,00 €
FO typ B (skutočné, paušálne výdavky) 50,00 €
FO - Výkaz o príjmoch a výdavkoch 16,50 €
FO - Výkaz o majetku a záväzkoch 16,50 €
PO - Daňové priznanie 100,00 €
PO - Výkaz ziskov a strát 33,00 €
PO - Súvaha 33,00 €
PO - Poznámky k účtovnej závierke 33,00 €
FO, PO - Daň z motorových vozidiel 10,00 €
FO, PO - Daňové priznanie DPH (evidencia a priznanie) 16,50 €